sábado, 6 de abril de 2013

Letargo invernal

 Tras un letargo invernal este Blog comeza a espertar.
Estes comicios de primavera tan duros están demorando o paso migratorio, cando menos pola dorsal galega. Destacando só a presencia de tres adultos de Aguia albela (Circaetus gallicus) na Serra do Suído, cando menos dende o 20 de Marzo. Este exemplar entre eles.